Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera -> familia Curculionidae

Vrsta

Latinski naziv

Eusomus ovulum Germar, 1824

Srpski naziv


Opis vrste

Živi na Achillea milefollia, Centaurea scabiosa, Centaurea jacea, Salvia pratensis, Trifolium campestre, Vicia cracca, Artemisia vulgaris, Rubus idaeus, Salix fragilis, Quercus robur. Partenogenetska vrsta. Kod ove vrste rilica je kratka. Ova vrsta živi u biljkama bašti i parkova. Hrani se velikim brojem vrsta biljaka. Adulti se mogu videti od aprila do avgusta.
Autor: Snežana Pešić (preradio: Gabor Mesaroš)
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Evropa bez Španije, V. Britanije i Skandinavije, Prednja Azija, Srednja Azija, Zapadni Sibir.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

dr Gabor Mesaroš, Protego - Subotica


Smrtovnice Osmrtnice