Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera -> familia Curculionidae

Vrsta

Latinski naziv

Nedyus quadrimaculatus (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv


Opis vrste

Živi na Urtica dioica. Larva i lutka se razvijaju u korenu koprive. Karakteriše je izdužena rilica. Nastanjuje biljke bašti i parkova. Hrani se samo jednom vrstom biljke. Odrasle jedinke se mogu videti od aprila do oktobra.
Autor: Snežana Pešić (preradio: Gabor Mesaroš)
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Evropa, Prednja Azija, Srednja Azija, Sibir.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

dr Gabor Mesaroš, Protego - Subotica