Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera -> familia Curculionidae

Vrsta

Latinski naziv

Otiorhynchus ligustici (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

veliki lucerkin rilaš, velika lucerkina pipa


Opis vrste

Rasprostranjen je u čitavoj Evropi, izuzev krajnjeg juga, a zapažen je i na Kavkazu i Krimu. Odrasli insekt je taman sa leđne strane gusto pokriven pepeljasto sivim do tamno mrkim ljuspama. Veličina odraslog insekta se krećeod 9 do 12 mm. Kao i ostali predstavnici roda Otiorhynchus pokrilca su srasla po šavu a opnasta krila su zakržljala pa ovaj insket ne može da leti. U nizijskom i brdskom području Srbije je široko rasprostranjen i mestimično može praviti štete na lucerki. Imaju dvogodišnju generaciju od kojih najveći deo vremena provodi na stupnju larve u zemlji gde se hrane korenom, najčešće lucerke. Odrasli se pojavljuju već u aprilu mesecu kada se hrane svežim izbojcima, pare se i ženke polažu jaja. Iz jaja se razvijaju mlade larve koje se ubušuju u koren domaćina gde se hrane korenom sve do juna meseca naredne godine, kada se ulutkavaju. Odrasli insekt koji se pojavljuje iz lutke tokom leta izgleda da na površinu izlazi tek narednog proleća.
Autor: Gabor Mesaroš
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

dr Gabor Mesaroš, Protego - Subotica