Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera -> familia Curculionidae

Vrsta

Latinski naziv

Polydrusus formosus (Mayer, 1779)

Srpski naziv


Opis vrste

Živi na Salix, Populus, Betula, Alnus, Corylus, Quercus, Ulmus. Ovu vrstu karakteriše kratka rilica. Ova vrsta živi u žbunastoj vegetaciji. Ova vrsta se hrani velikim brojem vrsta biljaka. Adulti se viđaju od sredine maja do početka septembra. Syn. Polydrusus sericeus (Schaller, 1783)
Autor: Snežana Pešić (preradio: Gabor Mesaroš)
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Evropa bez severa, Sibir, Mongolija.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

dr Gabor Mesaroš, Protego - Subotica


Smrtovnice Osmrtnice