Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera -> familia Curculionidae

Vrsta

Latinski naziv

Polydrusus picus (Fabricius, 1792)

Srpski naziv


Opis vrste

Živi na Crataegus, Quercus, Carpinus, Fagus, Betula. Štetočina u lišćarskim šumama (jede lišće, pupoljke i koru). Ovu vrstu karakteriše kratka rilica. Hrani se velikim brojem vrsta biljaka. Nastanjuje pretežno žbunastu vegetaciju. Adulti se mogu videti od marta do oktobra.
Autor: Snežana Pešić (preradio: Gabor Mesaroš)
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Srednja Evropa, Jugoistočna Evropa, Mala Azija.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

dr Gabor Mesaroš, Protego - Subotica


Smrtovnice Osmrtnice