Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera -> familia Curculionidae

Vrsta

Latinski naziv

Ruteria hypocrita (Boheman, 1837)

Srpski naziv


Opis vrste

Prema Angelovu, larva se izleže u drvesini jasena. Živi na opalim granama ili panjevima hrasta i bukve, obraslim gljivama (po Dieckmann-u), mrtvim granama Laurus nobilis (Hoffmann). Tempere otkrio da striduliraju. Karatkeriše ih izdužena rilica. Svoje stanište nalazi u zemlji. Odrasle jedinke mogu se viđati od marta do septembra.
Autor: Snežana Pešić (preradio: Gabor Mesaroš)
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Srednja Evropa, Južna Evropa.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

dr Gabor Mesaroš, Protego - Subotica