Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera -> familia Curculionidae

Vrsta

Latinski naziv

Sciaphobus squalidus (Gyllenhal, 1834)

Srpski naziv


Opis vrste

= Sciaphobus (Neosciaphobus) balcanicus Apfelbeck, 1922

= Sciaphobus (Neosciaphobus) squalidus ovalipennis Apfelbeck, 1922
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

dr Gabor Mesaroš, Protego - Subotica