Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera -> familia Curculionidae

Vrsta

Latinski naziv

Tychius breviusculus Desbrochers, 1873

Srpski naziv


Opis vrste

Živi na Melilotus albus, Melilotus officinalis, Melilotus altissima, Melilotus arvensis. Karakteristična izdužena rilica. Uglavnom nastanjuje biljke parkova i bašti. Hranu nalazi u malom broju vrsta biljaka. Odrasle jedinke se mogu videti od maja do avgusta.
Autor: Snežana Pešić (preradio: Gabor Mesaroš)
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Palearktik.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

dr Gabor Mesaroš, Protego - Subotica


Smrtovnice Osmrtnice