Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera -> familia Curculionidae

Vrsta

Latinski naziv

Zacladus exiguus (Olivier, 1807)

Srpski naziv


Opis vrste

Živi na Geranium. Larva se razvija u korenskom vratu, a lutka u zemlji. Uglavnom nastanjuje biljke parkova i bašti. Karakteristična je izdužena rilica. Ova vrsta se hrani malim brojem vrsta biljaka. Adulti se mogu videti u maju i junu.
Autor: Snežana Pešić (preradio: Gabor Mesaroš)
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Jug Srednje Evrope, Južna Evropa, Severna Afrika.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

dr Gabor Mesaroš, Protego - Subotica