Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera -> familia Geotrupidae

Vrsta

Latinski naziv

Lethrus apterus (Laxmann, 1770)

Srpski naziv

makazar


Opis vrste

Dužine od 14 do 24 mm. Biljojed koji se hrani velikim brojem biljaka odgrizajući njihove listove, pupoljke i izdanke. Kada se namnože mogu da prave štete na ratarskim i povrtarskim kulturama. Javlja se u rano proleće obično pored puteva na ledinama, i uvalama gde se noću hrani a danju se skriva u hodnicima koje kopa u zemlji. Hodnici nekad mogu biti dugi i do jedan metar. Ženka sakuplja biljne delove i odnosi ih u hodnike kao hranu larvama. Ženke polažu 10-ak jaja pojedinačno u izdubljene komore u hodnicima. Mladi se legu već u junu mesecu ali na površinu zemlje izlaze tek narednog proleća.
Autor: Gabor Mesaroš
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

dr Gabor Mesaroš, Protego - Subotica


Smrtovnice Osmrtnice