Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera -> familia Meloidae

Vrsta

Latinski naziv

Meloe violaceus Marsham, 1802

Srpski naziv


Opis vrste

Česta rano proletna vrsta majnjaka koja se pojavljuje u otvorenim, livadskim staništima nizijskih i brdskih područja širom Srbije. Veličine od 15 do 50 mm ujednačeno metalno plavog tela i fino istačkane glave i vratnog štita. Između mužjaka i ženki oblik antena se razlikuje. Odrasli se hrane vegetativnim organima i polenom različitih biljaka. Ženka u zemlju polaže veliku količinu jaja,nekad i do 10.000. Tek izlegle larve se penju na zeljastu vegetaciju gde sačekuju solitarne pčele ređe skakavce, kače se na njih i tako prelaze u njihova gnezda. Ovde se nastanjuju i parazitiraju hraneći se jajima, polenom i medom.
Autor: Gabor Mesaroš
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

dr Gabor Mesaroš, Protego - Subotica


Smrtovnice Osmrtnice