Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera -> familia Meloidae

Vrsta

Latinski naziv

Meloe decorus Brandt & Erichson, 1832

Srpski naziv


Opis vrste

Spada među sitnije predstavnike i dužina tela kreće se od 9 do 20mm. Prepoznatljiva je po relativno glatkoj kutikuli - na glavi i vratnom štitu su slabije izražene punktacije, a na pokrilcima je reljef blag. Vratni štit je kratak i širok, gotovo pravih uglova i, kao i glava, ima plavoljubičast sjaj. U zemljama u okruženju prisutna je i veoma slična vrsta mat crne boje, Meloe uralensis. Smatra se da za razliku od svih ostalih, larve ove dve vrste roda Meloe ređe koriste foreziju, već obično same nalaze i ulaze u gnezdo pčele domaćina. Ženke polažu jaja plitko u tlo, u blizini ili ponekad u samim gnezdima solitarnih pčela. Naseljavaju suva i topla osunčana mesta sa nižom travom. Odrasli se javljaju na proleće, od sredine marta do kraja aprila.
Autor: Saša Rajkov
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

dr Gabor Mesaroš, Protego - Subotica


Smrtovnice Osmrtnice