Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera -> familia Meloidae

Vrsta

Latinski naziv

Mylabris variabilis (Pallas, 1781)

Srpski naziv


Opis vrste

Insekti cilindričnog tela i sa vrlo izraženom žuto-crnom ili narandžasto-crnom poprečnom dekoracijom. Veličina tela od 10 do 16 mm. Odrasli se najčešće nalaze na cvetovima različitiv vrsta biljaka.
Autor: Gabor Mesaroš
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

dr Gabor Mesaroš, Protego - Subotica