Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera -> familia Carabidae

Vrsta

Latinski naziv

Carabus intricatus Linne, 1761

Srpski naziv


Opis vrste

Ova vrsta se karakteriše elitrama jednolično plave nijanse. Odrasle jedinke se mogu videti od maja do avgusta, uglavnom u toplim i vlažnim listopadnim šumama na umerenim nadmorskim visinama. Populacije u Evropi su u opadanju, pa se ova vrsta smatra ugroženom u nekim zemljama, i navedena je u IUCN crvenoj listi. Ne mogu da lete, a veličina tela im varira od 24-36mm.
Autor: Ivan Simonović
Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

dr Gabor Mesaroš, Protego - Subotica


Smrtovnice Osmrtnice