Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Sapindales -> familia Aceraceae

Vrsta

Latinski naziv

Acer negundo L.

Srpski naziv

Jasenoliki javor, beli javor, američki javor


Opis vrste

Drvo visoko do 15 (25) m, sa prečnikom do 0,5 (1) m i širokom nepravilnom krošnjom. Lišće složeno, neparno perasto, sa 3-5(9) listića. Cvetovi dvodomi, u visećim hrpicama, muški na peteljkama dugim 6(8) cm, a ženski na peteljkama dugim 6-8mm.Cvetanje krajem marta i prva polovina aprila. Plodovi – semeno gnezdo sa krilima, obično zreli krajem septembra. Cveta u martu i aprilu. Stanište: Jedna od najčešćih stranih vrsta u našim parkovima i drvoredima. Raste na plodnim, svežim zemljištima. Opšte rasprostranjenje: Severna Amerika, od Ontarija na jug do Floride i na zapad do istočnog podgorja Stenovitih planina. U kulturu uveden krajem 17. veka. U Srbiji rasprostranjena vrsta. Varijabilnost: Ima nekoliko desetina varijeteta i formi.
Autor: Peđa Janacković
Status zaštite vrste

Jako invazivna vrsta


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović