Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Rosales -> familia Rosaceae

Vrsta

Latinski naziv

Potentilla incana G. Gaertn. & al.

Srpski naziv

Sitna čelašica, peščarska petoprsta


Opis vrste

Višegodišnja biljka, do 15 cm visoka. Nadzemni deo rizoma vrlo kratak, u gornjem delu sa brojnim prizemnim listovima, plodnim i neplodnim izdancima, usled čega ima busenast izgled. Cvetna stabljika polegla ili ustajuća, ± gusto zvezdasto dlakava (zvezdaste dlake sa manje više 10 do preko 20 zrakova), uspravno stojeće ili prileglo svilenasto dlakava, često i sa vrlo malim, svetlim žlezdama. Prizemni listovi najčešće 5-člani. Listići klinasto-objajasti, sa obe strane sa svilenastim dlakama, tupo nazubljeno testerasti, sa obe strane sa 3-5 zubaca. Listići dvojne čašice linearno-duguljasti, uži i kraći od čašičnih listića. Krunični listići žuti, dvostruko duži od čašice. Cveta od aprila do maja meseca. Raste po sušnim travnim mestima.

Stari naziv: Potentilla arenaria Borkh.
Sin. misapp. Potentilla cinerea Chaix ex Vill.; Potentilla verna L. subsp. arenaria
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Suva područja, od nizina do groskih oblasti.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović