Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Falconiformes -> familia Accipitridae

Vrsta

Latinski naziv

Accipiter brevipes (Severtzov, 1850)

Srpski naziv

kratkoprsti kobac


Opis vrste

D.t. 30-37 cm. Rasprostranjen je u jugoistočnim delovima Balkanskog poluostrva, u dolinama Dona i Volge i u delu Kazahstana severno od Aralskog jezera. Selica je koja zimu provodi u delovima istočne Afrike. Nastanjuje mozaična stepska, submediteranska i mediteranska staništa u nizinama i pobrđu, često u dolinama velikih reka ili drugim vlažnim staništima. Gnezda gradi na drveću. Hrani se krupnim insektima (skakavcima, vilinim konjicima i dr), gmizavcima, malim pticama i sisarima. Najviše ga ugrožava nestak staništa i stradanje na seobi. U Srbiji je malobrojna gnezdarica, čija je populacija slabo poznata i procenjena na 8-15 parova (Puzović et al 2003).
Autor: Radišić Dimitrije


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o pticama EU - Annex I;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: SPEC 2;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad