Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Ciconiiformes -> familia Ardeidae

Vrsta

Latinski naziv

Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

čaplja govedarka


Opis vrste

D.t. 45–52 cm. Naseljava deo Iberijskog poluostrva, jug Francuske, deltu Dunava, deo kaspijskog i sredozemnog primorja, veći deo Afrike, južnu i jugoistočnu Aziju, Australiju i manji deo Južne, Centralne i Severne Amerike. Naseljava močvare, vlažne livade, pašnjake i savane u ravničarskim predelima. Gnezdi se u kolonijama u trsci, na žbunju ili drveću. Ishrana se sastoji od skakavaca i drugih sitnih životinja koje najčešće lovi u blizini grupa krupnijih životinja (goveda, antilope, slonovi i dr). Evropska populacija je u blagom porastu. U Srbiji se poslednji put u malom broju gnezdila 1886. godine na Obedskoj bari, a od tada je zabeležena svega nekoliko puta, uz jedan dokazan slučaj gnežđenja.
Autor: Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: Non SPEC;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad