Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Strigiformes -> familia Caprimulgidae

Vrsta

Latinski naziv

Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758

Srpski naziv

leganj


Opis vrste

D.t. 24-28 cm. Gnezdeći areal obuhvata gotovo celu Evropu (osim krajnjeg severa kontinenta), širok pojas Centralne Azije, Bliskog Istoka, Male Azije i severozapadnu Afiku. Selica je. Zimuje u podsaharskoj Africi (uglavnom u istočnim i južnim delovima). Staništa su mu otvorene šume i mozaični tereni, naročito šumski proplanci i čistine (razređene ili degradirane borove šume, zasadi drveća, šumske progale i sl). Gnezda gradi na tlu. Hrani se krupnijim insektima koje tokom noći lovi u letu. U Srbiji je redovna gnezdarica, prisutna uglavnom u pobrđu i planinama. Gnezdeća populacija u Srbiji se procenjuje na 3.500 - 5.000 parova (Puzović et al 2009).
Autor: Radišić Dimitrije


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o pticama EU - Annex I;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: SPEC 2;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u Srbiji



Stranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad