Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Charadriiformes -> familia Charadriidae

Vrsta

Latinski naziv

Charadrius alexandrinus Linnaeus, 1758

Srpski naziv

morski žalar


Opis vrste

D.t. 15-17 cm. Gnezdeći areal obuhvata obale zapadne i južne Evrope, delove jugoistočn Evrope, centralne, istočne i jugoistočne, Azije, bliskog Istoka, Male Azije, severne Afrike, Severne Amerike, Kariba i zapadne obale južne Amerike. Neke populacije, uključujući evropske, su migratorne. Staništa su mu uglavnom priobalna muljevita i peskovita područja sa oskudnom vegetacijom (estuari, lagune, plaže, sprudovi, priobalne močvare i sl), kao i kontinentalna slatinska, braktična i alkalna plitka jezera i bare okružena stepama i polupustinjama. Gnezda smešta na tlo. Hrani se insektima i njihovimm larvama, crvima, račićima, mekušcima i drugim beskičmenjacima. U Srbiji je iščezao kao gnezdarica, a gnezdio se na slatinskim jezerima u Vojvodini (Slano kopovo, Rusanda).
Autor: Radišić Dimitrije


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o pticama EU - Annex I;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: SPEC 3;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad