Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Charadriiformes -> familia Charadriidae

Vrsta

Latinski naziv

Charadrius dubius Scopoli, 1786

Srpski naziv

žalar slepić


Opis vrste

D.t. 15,5–18 cm. Gnezdi se u većem delu Evrope (osim dela Skandinavskog poluostrva i dela Britanskih ostrva), centralnoj, južnoj i jugoistočnoj Aziji, Bliskom Istoku, Maloj Aziji i delovima severozapadne Afrike. Selica je. Evropske populacije zimuju u Africi. Prisutan je u različitim staniština na kojima postoje površine sa peskom i šljunkom u blizini slatke vode (obale i sprudovi na potocima, rekama i jezerima, veštačka staništa poput kopova šljunka i peska, kamenolomi i sl). Gnezdo smešta na tlu, a jaja i mladunci su kamuflažno obojeni i teško uočljivi. Hrani se sitnim beskičmenjacima (insekti i njihove larve, račići, crvi i dr). U Evropi preovlađuje trend blagog opadanja brojnosti populacije, pre svega usled smanjivanja površina odgovarajućih staništa. U Srbiji se gnezdi 900–1.200 parova, a populacija je u opadanju (Puzović et al 2003).
Autor: Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: Non SPEC;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad