Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Ciconiiformes -> familia Ciconiidae

Vrsta

Latinski naziv

Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

crna roda


Opis vrste

D.t. 90–105 cm. Rasprostranjena je u istočnoj Evropi, delovima centralne i južne Evrope, na Kavkazu, delovima Bliskog Istoka i Male Azije, kao i u velikom delu umerene i centralne Azije. Zimuje u centralnim i južnim delovima afričkog kontinenta, Indiji i jugoistočnoj Aziji. Gnezdi se pojedinačno u očuvanim, uglavnom plavnim šumskim staništima. Gnezda gradi na visokim, starim stablima, ređe na stenama. Veoma je osetljiva na uznemiravanja (šumski radovi, učestalo prisustvo čoveka i dr). Hrani se uglavnom ribom, ali i vodozemcima i beskičmenjacima. Evropska populacija je stabilna, mada lokalno ugrožena. U Srbiji predstavlja malobrojnu gnezdaricu sa populacijom procenjenom na 100–150 gnezdećih parova (Puzović et al 2003). Glavni deo populacije gnezdi se u Vojvodini. U periodu seobe je brojnija i tada se mogu videti jata od više desetina jedinki.
Autor: Šćiban Marko i Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o pticama EU - Annex I;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: SPEC 2;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad


Smrtovnice Osmrtnice