Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Passeriformes -> familia Cinclidae

Vrsta

Latinski naziv

Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

vodenkos


Opis vrste

D.t. 17-20 cm. Rasprostranjen je u brdsko-planinskim delovima Evrope, Male Azije, severozapadne Afrike, centralne i manjeg dela severozapadne Azije. Uglavnom je stanarica, a populacije sa severa i iz planinskih područja se zimi pomeraju u ravnice ili južnija područja. Staništa su mu plitki potoci i brzotekuće rečice sa kamenitim koritima, najčešće u šumskim područjima brdsko-planinskih predela. Gnezda gradi u šupljinama u kamenju na obalama vodotokova. Hrani se pretežno vodenim insektima, njihovim larvama i drugim beskičmanjacima koje lovi pod vodom. U Srbiji je redovna gnezdarica manjih vodotokova u pobrđu i brdsko-planinskim delovima zemlje. Populacija je procenjena na 2.200-3.000 gnezdećih parova (Puzović et al 2003).
Autor: Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: Non SPEC;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad