Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Columbiformes -> familia Columbidae

Vrsta

Latinski naziv

Columba palumbus Linnaeus, 1758

Srpski naziv

golub grivnaš


Opis vrste

D.t. 38–43 cm. Rasprostranjen je u celoj Evropi, zapadnoj Aziji, delovima severne Afrike, Male Azije, Bliskog Istoka i centralne Azije. Uglavnom je selica, osim u južnoj i zapadnoj Evropi. Staništa su mu različite šume, od ravnica do planinskih predela, mozaični predeli, voćnjaci, parkovi, drvoredi i vrtovi. Gnezda od grančica gradi na drveću i visokim žbunovima. Hrani se plodovima, bobicama, semenjem, pupoljcima i drugom hranom biljnog porekla. Populacija u Evropi blago raste, zahvaljujući osvajanju novih staništa (ljudska naselja). U Srbiji se gnezdi 60.000–80.000 parova, a brojnost je u umerenom porastu (Puzović et al 2003).
Autor: Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o pticama EU - Annex IIb;
Direktiva o pticama EU - Annex IIIa;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: Non SPEC e;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad