Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Passeriformes -> familia Corvidae

Vrsta

Latinski naziv

Corvus corax Linnaeus, 1758

Srpski naziv

gavran


Opis vrste

D.t. 54–67 cm. Rasprostranjen je u Evropi, severnoj i centralnoj Aziji, na Bliskom Istoku, u Maloj Aziji, delovima severne Afrike i u Severnoj Americi. Uglavnom je stanarica, a van perioda gnežđenja ptice dosta lutaju. Nastanjuje različita staništa od ravničarskih do visokoplaninskih područja, tundre, stepe, mozaične predele, morske obale, šumske komplekse i klisure. Redovan je i na poljoprivrednim područjima. Gnezda gradi na drveću, potkapinama u stenama, dalekovodnim i drugim stubovima, visokim građevinama i sličnim mestima. Pravi je svaštojed, a redovno se hrani i strvinom. Evropska populacija uglavnom je u blagom porastu. Takav je slučaj i u Srbiji gde se gnezdi 900–1.200 parova (Puzović et al 2003).
Autor: Radišić Dimitrije




Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: Non SPEC;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex III;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u Srbiji



Stranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad