Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Passeriformes -> familia Corvidae

Vrsta

Latinski naziv

Corvus frugilegus Linnaeus, 1758

Srpski naziv

gačac


Opis vrste

D.t. 41–49 cm. Rasprostranjen je u većem delu Evrope (osim Skandinavskog poluostrva i delova južne Evrope),većem delu centralne i istočne Azije. Severne populacije su migratorne, dok se južne uglavnom ne sele. Naseljava otvorena staništa, pretežno ravničarska (stepe, pašnjaci, obradive površine) sa većim ili manjim grupacijama drveća u kojima se kolonijalno gnezdi (u grupacijama do nekoliko stotina parova). Kolonije često smešta u drvorede ili parkove u naseljima. Hrani se uglavnom krupnim beskičmenjacima (insekti i nihove larve, gleste i sl), glodarima, semenjem i plodovima biljaka. Populacija u Evropi je uglavnom stabilna mada je u sve većem broju zemlja u opadanju (usled ubijanja ptica, nestanka drveća pogodnog za kolonije, upotrebe pesticida i dr). U Srbiji se gnezdi 40.000–80.000 parova, a populacija je u blagom porastu (Puzović et al 2003).
Autor: Šćiban Marko i Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o pticama EU - Annex IIb;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: Non SPEC;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad