Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Passeriformes -> familia Corvidae

Vrsta

Latinski naziv

Corvus monedula Linnaeus, 1758

Srpski naziv

čavka


Opis vrste

D.t. 30–34 cm. Naseljava veći deo Evrope, centralne Aziji do istočnog dela Zapadnosibirske nizije, delove severozapadne Afrike i Male Azije. Stanarica je, a ptice dosta lutaju. Naseljava ravničarska, brdska i planinska otvorena područja, obradive površine, gradove i sela. Gnezdi se u dupljama u drveću, lesnim odsecima, pukotinama u stenama, tavanima zgrada, industrijskim postrojenjima, odžacima, dalekovodima i sl. Ishrana je veoma raznovrsna, a preovladavaju krupni beskičmenjaci. Evropska populacija je uglavnom stabilna. U Srbiji se gnezdi 100.000–150.000 parova, a populacija je u opadanju (Puzović et al 2009).
Autor: Šćiban Marko i Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o pticama EU - Annex IIb;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: Non SPEC e;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad


Smrtovnice Osmrtnice