Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Passeriformes -> familia Emberizidae

Vrsta

Latinski naziv

Emberiza hortulana Linnaeus, 1758

Srpski naziv

vinogradska strnadica


Opis vrste

D.t. 15-16,5 cm. Gnezdi se u većem delu južne i istočne Evrope, manjem delu centralne Evrope, u Maloj Aziji, na Kavkazu i u delu centralne Azije. Selica je. Zimu provodi u podsaharskoj Africi. Naseljava mozaična staništa u kojima se nalaze livade, stepe i pašnjaci sa živicama, šumarcima ili pojedinačnim drvećem i žbunjem, kao i mozaična poljoprivredna područja u ravnicama, pobrđu i na nižim planinama. Gnezda gradi blizu tla, sakrivena u žbunastoj vegetaciji. Hrani se semnjem biljaka, insektima i drugim beskičmenjacima. Populacija u Evropi naglo opada zbog nestanka staništa usled intenziviranja poljoprivrede. U Srbiji je redovna gnezdarica pobrđa u većem delu zemlje, čija se populacija procenjuje 6.000-8.000 gnezdećih parova (Puzović et al 2009).
Autor: Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o pticama EU - Annex I;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: SPEC 2;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex III;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad