Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Falconiformes -> familia Falconidae

Vrsta

Latinski naziv

Falco subbuteo Linnaeus, 1758

Srpski naziv

soko lastavičar


Opis vrste

D.t. 29–35 cm. Areal vrste obuhvata gotovo celu Evropu, veći deo Azije (osim južnih i jugoistočnih delova) i delove severne Afrike. Tipična je selica koja zimu provodi u podsaharskoj Africi i južnoj Aziji. Prisutan je u različitim staništima sa otvorenim terenima (plavna područja velikih reka, obodi šuma različitog tipa, stepe, poljoprivredna područja i dr) od ravnica do planinskih područja. Koristi gnezda ptica iz porodice vrana sagrađena na drveću ili dalekovodnim stubovima. Hrani se malim pticama (najčešće laste, pliske, ševe i sl), krupnim insektima (vilini konjici), povremeno slepim miševima, koje lovi u letu. Ugrožava ga nestanak staništa, intenziviranje poljoprivrede i stradanje na seobi. Populacija u Evropi je stabilna, a takav trend preovlađuje i u Srbiji gde se gnezdi 500–700 parova (Puzović et al 2003).
Autor: Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: Non SPEC;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad


Smrtovnice Osmrtnice