Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Passeriformes -> familia Fringillidae

Vrsta

Latinski naziv

Carpodacus erythrinus (Pallas, 1770)

Srpski naziv

rumenka


Opis vrste

D.t. 13,5-15 cm. Rasprostranjena je u severnoj, istočnoj i delovima centralne Evrope, delovima male Azije i Kavkaza kao i u širokom pojasu umerene Azije. Deo populacije je migratoran i zimu provodi u južnoj Aziji. Staništa su joj obodi i proplanci vlažnih listopadnih šuma, žbunje i šumarci vrbe, breze i jove uz reke i močvare na različitim nadmorskim visinama. Tokom zimovanja je prisutna u različitim staništima. Gnezda gradi na drveću. Hrani se semenjem različitih vrsta biljaka i insektima. U Srbiji predstavlja novootktivenu i veoma retku gnezdaricu planinskih područja na jugozapadu zemlje (Pešterska visoravan) čija brojnost populacije još uvek nije procenjena.
Autor: Radišić Dimitrije


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: Non SPEC;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad