Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Passeriformes -> familia Fringillidae

Vrsta

Latinski naziv

Chloris chloris (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

zelentarka


Opis vrste

D.t. 14–16 cm. Naseljava celu Evropu, Malu Aziju, Kavkaz i deo severne Afrike. Veštački je naseljena u Australiju i Novi Zeland. Stanarica je i skitalica na većem delu areala. Staništa su joj obodi šuma različitog tipa, mozaični predeli, poljoprivredna područja, parkovi, voćnjaci i vrtovi. Gnezda gradi u krošnjama drveća. Hrani se semenjem, plodovima biljaka, insektima i njihovim larvama. Evropska populacija je stabilna, dok u Srbiji beleži blagi porast brojnosti procenjene na 140.000–220.000 parova (Puzović et al 2009).
Autor: Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: Non SPEC e;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad