Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Passeriformes -> familia Fringillidae

Vrsta

Latinski naziv

Fringilla coelebs Linnaeus, 1758

Srpski naziv

zeba


Opis vrste

D.t. 14–16 cm. Areal vrste obuhvata ceo evropski kontinent, deo severne Afrike, Malu Aziju i deo centralne Azije. Stanarica je na većem delu areala. Prisutna je u šumama svih tipova (listopadnim, četinarskim, mešovitim i plantažnim), nešto ređe u voćnjacima, parkovima i vrtovima od ravničarskih predela do gornje šumske granice. Gnezda gradi na drveću. Hrani se semenjem i plodovima različitih biljaka, kao i insektima i njihovim larvama. Evropska populacija je velika i stabilna. U Srbiji je jedna od najbrojnijih gnezdarica, čija se stabilna populacija procenjuje na 1.250.000–1.600.000 parova (Puzović et al 2009).
Autor: Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: Non SPEC e;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex III;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad