Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Passeriformes -> familia Fringillidae

Vrsta

Latinski naziv

Loxia curvirostra Linnaeus, 1758

Srpski naziv

krstokljun


Opis vrste

D.t. 15–17 cm. Rasprostranjen je u većem delu severne Evrope, delovima severne Afrike, na Kavkazu i u većem delu severne i centralne Azije. Uglavnom je stanarica, mada ptice van perioda gnežđenja dosta lutaju. Naseljava prostrane četinarske šume, ali i veće zasade četinarskog drveća u brdskim i ravničarskim predelima. U južnim delovima areala prisutan je uglavnom u planinskim četinarskim šumama. Gnezdi se visoko u krošnjama četinara. Hrani se semenkama četinara, koje iz šišarki vadi svojim specijalizovanim kljunom. Evropska populacija je stablina. U Srbiji se gnezdi stabilna populacija od 2.000–3.700 parova, uglavnom u planinskim predelima.
Autor: Radišić Dimitrije


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: Non SPEC;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad