Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Passeriformes -> familia Fringillidae

Vrsta

Latinski naziv

Serinus serinus (Linnaeus, 1766)

Srpski naziv

žutarica


Opis vrste

D.t. 11–12 cm. Areal obuhvata centralnu, zapadnu i južnu Evropu, Malu Aziju i severnu Afriku. Selica je, osim u mediteranskim delovima Evrope. Gnezdi se na obodima šuma različitog tipa, u mozaičnim predelima, voćnjacima, parkovima i drugim zelenim površinama u naseljima. Dobro sakrivena gnezda gradi na drveću. Hrani se semenjem biljaka i insektima. Populacija u Evropi je stabilna, dok u Srbiji brojnost žutarice raste i trenutno se procenjuje na 50.000–70.000 parova (Puzović et al 2009).
Autor: Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: Non SPEC e;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad