Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Gruiformes -> familia Gruidae

Vrsta

Latinski naziv

Grus grus (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

ždral


Opis vrste

D.t. 96–119 cm. Naseljava severne delove Evrope i severnu Aziju. Selica je koja zimu provodi u Africi i na Mediteranu. Gnezdeća staništa su močvare i tresave okružene četinarskim šumama. Prilikom seobe veliki broj primeraka zadržava ustaljenim odmaralištima duž migratornih puteva (plitka jezera, slatine i sl). Gnezda gradi na zemlji, sakrivena u vegetaciji. Hrani se raznovrsnom hranom biljnog porekla i sitnim životinjama. Ugrožen je nestankom staništa, ali i ubijanjem (posebno na seobi) i trovanjem pesticidima. U Evropi populacija naglo raste zahvaljujući uspešnom sprovođenju mera zaštite. U Srbiji se ždral nekada gnezdio, danas je prisutan samo na seobi i lutanjima. Poznata migratorna stanica vrste u Srbiji je Slano Kopovo.
Autor: Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o pticama EU - Annex I;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: SPEC 2;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad