Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Charadriiformes -> familia Laridae

Vrsta

Latinski naziv

Larus ridibundus Linnaeus, 1766

Srpski naziv

obični galeb


Opis vrste

D.t. 35–39 cm. Gnezdi se u većem delu Evrope, centralne i umerene Azije, na Islandu, delovima Male Azije i uz mali deo istočne kanadske obale. Ptice lutaju van perioda gnežđenja i prisutne su na širokom području Evrope i severnog dela Atlanskog okeana, u Africi, na Bliskom Istoku, istočnoj i južnoj Aziji. Kolonije najčešće nastaju na jezerima, barama, estuarima, lagunama i drugim vodenim površinama (uključujući i veštački nastale kopove, deponije otpadnih voda i sl) ukoliko na njima postoje ostrva od mulja, peska ili vegetacijena kojima pravi gnezda. Van perioda gnežđenja prisutan je na različitm morski staništima, kontinentalnim vodama, na poljoprivrednim površinama, u naseljima i na deponijama. Hrani se pretežno vodenim i kopnenim beskičmenjacima (insekti, gliste, rakovi, mekušci), kao i otpacima ljudske ishrane. Evropska populacija je u blagom opadanju. U Srbiji se gnezdi 2.500–3.700 parova, uz opadajući trend (Puzović et al 2003).
Autor: Šćiban Marko i Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o pticama EU - Annex IIb;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: Non SPEC e;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex III;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad