Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Passeriformes -> familia Motacillidae

Vrsta

Latinski naziv

Motacilla alba Linnaeus, 1758

Srpski naziv

bela pliska


Opis vrste

D.t. 16–19 cm. Rasprostranjena u celoj Evropi, Maloj Aziji, na Bliskom istoku i u gotovo celoj Aziji (osim juga kontinenta). Veći deo populacije je migratoran i zimu provodi u severnoj Africi, južnoj Aziji, južnoj i zapadnoj Evropi. Nastanjuje različita otvorena i mozačna staništa (pašnjaci, livade, poljoprivredna područja), najčešće u blizini reka, potoka, jezera ili drugih vodenih staništa, a redovno prisutna u ljudskim naseljima (naročito selima). Gnezda smešta u šupljine u stenama, zemljanim odsecima, građevinama i sl. Hrani se sitnim beskičmenjacima koje najčešće lovi u plitkoj vodi ili blatu. Evropska populacija je stabilna. U Srbiji se gnezdi 25.000–40.000 parova, a trend populacije je stagnacija (Puzović et al 2003).
Autor: Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: Non SPEC;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad


Smrtovnice Osmrtnice