Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Passeriformes -> familia Paridae

Vrsta

Latinski naziv

Parus major Linnaeus, 1758

Srpski naziv

velika senica


Opis vrste

D.t. 13–15 cm. Rasprostranjena je na celom evropskom kontinentu, u Maloj Aziji, centralnoj, južnoj i jugoistočnoj Aziji, kao i delovima severne Afrike. Uglavnom je stanarica. Staništa su joj različiti šumski ekosistemi (listopadni, četinarski i mešoviti), drvoredi, voćnjaci, živice, parkovi i vrtovi. Gnezdi se u dupljama drveća, šupljinama u objektima, a prihvata i kućice za ptice. Hrani se insektima i njihovim larvama, a zimi jede i semenje različitih vrsta biljaka. U Evropi preovlađuje stabilan trend populacije. U Srbiji predstavlja jednu od najčešćih vrsta ptica čija se stabilna populacija procenjuje na 700.000–1.000.000 parova (Puzović et al 2003).
Autor: Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: Non SPEC;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad


Smrtovnice Osmrtnice