Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Passeriformes -> familia Passeridae

Vrsta

Latinski naziv

Passer domesticus (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

vrabac pokućar


Opis vrste

D.t. 14–16 cm. Zahvaljujući čoveku, rasprostranjen je na svim kontinentima. Stanarica je. Naseljava uglavnom ljudska naselja (gradovi, sela, farme i sl), ređe poljoprivredna područja. Gnezda gradi u šupljinama u objektima, pod krovovima, retko u dupljama u drveću, lesnim odsecima i sl. Hrani se semenjem biljaka, insektima i ostacima hrane za ljude i domaće životinje. Evropska populacija umereno opada, verovatno usled promena u savremenim naseljima (promena stila gradnje, smanjenje broja stoke čiju su hranu koristili vrapci i dr). U Srbiji se gnezdi između 1.000.000–2.000.000 parova, a populacija opada (Puzović et al 2003).
Autor: Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: SPEC 3;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad