Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Ciconiiformes -> familia Pelecanidae

Vrsta

Latinski naziv

Pelecanus onocrotalus Linnaeus, 1758

Srpski naziv

ružičasti nesit


Opis vrste

D.t. 140-175 cm. Gnezdi se u delovima jugoistočne Evrope (delovi Balkanskog poluostrva i crnomorskog primorja), Male Azije, podsaharske Afrike, Bliskog Istoka, centralne i južne Azije. Selica je koja zimu provodi u podsaharskoj Africi i južnim delovima Azije. Staništa su mu prostrana i plitka jezera (slatkovodna, braktična ili alkalna), močvarna područja, sporotekuće reke i njihove delte, estuari i lagune. Gnezdi se kolonijalno u velikim tršćacima, na muljevitim, peščanim, šljunkovitim ili plutajućim ostrvima. Hrani se gotovo isključivo različitim vrstama riba. Najviše ga ugrožava nestanak adekvatnih vlažnih staništa usled melioracije, razvoja poljoprivrede i industrije. U Srbiji je svega nekoliko puta zabeležen tokom seobe i lutanja.
Autor: Radišić Dimitrije


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o pticama EU - Annex I;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: SPEC 3;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad