Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Galliformes -> familia Phasianidae

Vrsta

Latinski naziv

Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

prepelica


Opis vrste

D.t. 16–18 cm. Rasprostranjena je u većem delu Evrope, zapadnoj Aziji, delovima Bliskog Istoka, Male Azije, Indije, severozapadne i podsaharske Afrike. Izrazita selica. Glavna zimovališta se nalaze u Africi. Staništa su joj otvoreni travnati ekosistemi (livade, pašnjaci, stepe) od ravnica do visokih planina, a gnezdi se i na poljoprivrednim površinama. Gnezdo pravi na tlu. Hrani se semenjem, pupoljcima i drugim delovima biljaka, kao i insektima i drugim beskičmanjacia. U nekim mediteranskim zemljama masovno se lovi, a ugrožava je intenzivna upotreba pesticida. Populacija ove vrste je u naglom opadanju širom Evrope. U Srbiji je ugrožena prekomernim lovom i gubitkom staništa, a populacija se procenjuje na 8.000–12.000 gnezdećih parova (Puzović et al 2003).
Autor: Šćiban Marko i Radišić Dimitrije


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o pticama EU - Annex IIb;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: SPEC 3;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex III;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad