Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Galliformes -> familia Phasianidae

Vrsta

Latinski naziv

Perdix perdix (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

jarebica


Opis vrste

D.t. 28–32 cm. Rasprostranjena je u većem delu Evrope, Male Azije, centralne Azije i u delu Severne Amerike. Stanarica je. Naseljava travnata staništa (livade, pašnjaci, stepe) i poljoprivredna područja u ravnicama, dolinama i brdsko-planinskim područjima. Hrani se uglavnom semenjem i lišćem, u manjoj meri insektima i drugim beskičmanjacima. Ugrožena je intenzivnom upotrebom pesticida, dok je lov na ovu vrstu i dalje prisutan širom Evrope, tako da su populacije na većem delu areala u naglom opadanju. U Srbiji se populacija se procenjuje na 25.000–45.000 parova (Puzović et al 2003).
Autor: Šćiban Marko i Radišić Dimitrije


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o pticama EU - Annex IIa;
Direktiva o pticama EU - Annex IIIa;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: SPEC 3;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex III;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad