Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Picimorphes -> familia Picidae

Vrsta

Latinski naziv

Picus viridis Linnaeus, 1758

Srpski naziv

zelena žuna


Opis vrste

D.t. 30–36 cm. Naseljava veći deo Evrope, kavkaski region i delove Male Azije i Bliskog Istoka. Uglavnom je stanarica. Staništa su joj pre svega starije otvorene listopadne i mešovite šume u pobrđu i ravnicama, stari voćnjaci i živice sa stablima drveća, ponekad u parkovi i veći vrtovi unutar naselja. Gnezdi se u dupljama koje sama pravi u stablima drveća. Hrani se različitim insektima i njihovim larvama, a većinu hrane čine mravi koje često lovi na zemlji. Populacija u Evropi je stabilna, dok se u Srbiji gnezdi 8.000–11.000 parova uz opadajući trend populacije (Puzović et al 2009).
Autor: Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: SPEC 2;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad