Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Gruiformes -> familia Rallidae

Vrsta

Latinski naziv

Fulica atra Linnaeus, 1758

Srpski naziv

liska


Opis vrste

D.t. 36–42 cm. Naseljava veći deo Evrope, centralne i južne Azije, severne Afrike i Australazije. Severne populacije sele se sa zamrzavanjem vodenih površina. Gnezdeća staništa su joj stajaći i sporotekući vodeni ekosistemi (reke, bare, močvare, jezera, ribnjaci i dr) sa razvijenom priobalnom i plutajućom vegetacijom. Tokom seobe i zimovanja brojna je na otvorenim vodenim površinama jezera i reka. Gnezda pravi u plitkoj vodi, sakrivena u priobalnom rastinju. Hrani se raznovrsnom hranom biljnog i životinjskog porekla. Populacija u Evropi umereno opada. Brojnost gnezdeće populacije u Srbiji procenjuje se na 5.000–7.000 parova i u porastu je (Puzović et al 2003).
Autor: Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o pticama EU - Annex IIa;
Direktiva o pticama EU - Annex IIIb;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: Non SPEC;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex III;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad