Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Gruiformes -> familia Rallidae

Vrsta

Latinski naziv

Rallus aquaticus Linnaeus, 1758

Srpski naziv

barski petlovan


Opis vrste

D.t. 23–26 cm. Rasprostranjen je u većem delu Evrope, centralne i istočne Aziji, kao i delove Bliskog Istoka, Male Azije i severozapadne Afrike. Severne i kontinentalne populacije su selice i pomeraju se u južnije predele, dok je u većem delu Evrope stanarica. Staništa su mu jezera, bare, močvare, kanali i sporotekuće reke sa razvijenim pojasom priobalne vegetacije (naročito trske i rogoza). Van perioda gnežđenja redovno se zadržava u žbunju i priobalnoj vegetaciji uz reke, potoke, kanale i sl. Gnezda gradi u priobalnoj vegetaciji. Hrani se raznovrsnom hranom životinjskog i biljnog porekla (insekti, pijavice, gliste, puževi, male ribe, žabe i sisari, semenje biljaka i dr). U Evropi je populacija u blagom opadanju, dok je u Srbiji stabilna i procenjuje se na 2.700–3.500 parova (Puzović et al 2009).
Autor: Šćiban Marko i Radišić Dimitrije


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o pticama EU - Annex IIb;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: Non SPEC;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex III;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad


Smrtovnice Osmrtnice