Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Charadriiformes -> familia Recurvirostridae

Vrsta

Latinski naziv

Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758

Srpski naziv

sabljarka


Opis vrste

D.t. 42–46 cm. Nastanjuje obale Baltičkog mora, Atlanskog okeana, Sredozemnog i Crnog mora, Panonsku niziju, centralnu Aziju delove Bliskog Istoka, Male Azije i podsaharske Afrike. Selica je, zimu provodi u Africi i južnoj Aziji, pojedine ptice prezimljuju u južnoj Evropi i Britaniji. Staništa su joj plitki, braktični ili slani vodeni ekosistemi (obalska zona, plitka zaslanjena jezera i lagune, estuari, slane močvare, slatinska jezera i taložnici otpadnih voda). Gnezda pravi na tlu, pri čemu bira peščana ili muljevita ostrvca. Hrani se pretežno vodenim beskičmenjacima (insekti i njihove larve, crvi, račići i sl) koje lovi karakterističnim pokretima kljuna u plitkoj vodi. Evropska populacija je stabilna. Populacija u Srbiji procenjuje se na 250–350 parova, uz stalne promene brojnosti (Puzović et al 2009). Većina parova se gnezdi u Vojvodini.
Autor: Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o pticama EU - Annex I;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: Non SPEC;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad