Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Passeriformes -> familia Saxicolidae

Vrsta

Latinski naziv

Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831

Srpski naziv

mali slavuj


Opis vrste

D.t. 15–17 cm. Naseljava zapadnu, centralnu i južnu Evropu, delove Male Azije, jugozapadne Azije i severne Afrike. Izrazita je selica. Zimu provodi u podsaharskoj Africi. Staništa su mu mozaični predeli sa gustim žbunjem i prizemnom vegetacijom, obodi listopadnih šuma, živice, voćnjaci, parkovi i vrtovi u ravnici i pobrđu. Gnezda smešta na tlo gde ih pažljivo sakriva u prizemnoj vegetaciji. Hrani se različitim beskičmenjacima (insekti, gliste), kao i bobicama u periodu pred jesenju seobu. Evropska populacija je stabilna. U Srbiji se populacija procenjuje na 120.000–200.000 parova, sa trendom blagog opadanja brojnosti (Puzović et al 2009).
Autor: Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: Non SPEC e;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad