Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Charadriiformes -> familia Scolopacidae

Vrsta

Latinski naziv

Tringa nebularia (Gunnerus, 1767)

Srpski naziv

krivokljuni sprudnik


Opis vrste

D.t. 30–34 cm. Gnezdi se na Skandinavskom poluostrvu i u severoistočnoj Evropi, i u širokom pojasu tajgi u Aziji. Tokom seobe prisutan je u celoj Evropi. Zimu provodi u Africi, južnoj Aziji i Australiji. Za vreme reprodukcije staništa su mu močvare i tresave okružene tajgama. Van perioda gnežđenja sreće se u različitim tipovima vodenih staništa (bare, jezera, močvare, vlažne livade i pašnjaci, morske obale i koralni sprudovi, estuari, lagune, priobalne močvare i dr). Gnezda smešta na suvo tlo blizu vode. Hrani se insektima i njihovim larvama, glistama, paucima, račićima, mekušcima, malim ribama, žabama i mladuncima sitnih glodara. Evropska populacija je stabilna. U Srbiji se ne gnezdi, sreće se samo za vreme seobe kada je redovan.
Autor: Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o pticama EU - Annex IIb;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: Non SPEC;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex III;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad