Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Charadriiformes -> familia Scolopacidae

Vrsta

Latinski naziv

Tringa ochropus Linnaeus, 1758

Srpski naziv

sprudnik pijukavac


Opis vrste

D.t. 30–34 cm. Gnezdi se u severnoj, severoistočnoj i delovima centralne Evrope i pojasu tajgi u Aziji do obala Tihog okeana. Tokom seobe prisutan je u celoj Evropi. Zimu provodi u južnijim delovima Evrope, Africi, južnoj Aziji i Australiji. Za vreme reprodukcije staništa su mu močvare i tresave okružene tajgama, često u blizini velikih reka ili jezera. Van perioda gnežđenja sreće se na različitim tipovima kontinentalnih vodenih staništa (muljevite obale reka, bare, močvare, kanali, potoci, bare u poljoprivrednim područjima i dr). Gnezdi se u napuštenim gnezdima drugih ptica (drozdovi, vrane, golub grivaš i dr). Hrani se insektima, crvima, paucima, veoma malim ribama i semenjem vodenih biljaka. Evropska populacija je stabilna. U Srbiji se ne gnezdi, sreće se samo za vreme seobe i zimovanja kada je redovan.
Autor: Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: Non SPEC;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad