Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Passeriformes -> familia Sittidae

Vrsta

Latinski naziv

Sitta europaea Linnaeus, 1758

Srpski naziv

brgljez


Opis vrste

D.t. 12-15 cm. Areal obuhvata gotovo celu Evropu (osim dela Skandinavskog i Iberijskog poluostrva i dela Velike Britanije), umereni pojas Azije, Kavkaz i deo Male Azije . Staništa su mu uglavnom listopadne i mešovite šume sa starijim drvećem, stari voćnjaci, parkovi i vrtovi. Gnezdi se u dupljama u drveću, pri čemu blatom sužava ulaz do odgovarajuće veličine. Hrani se insektima i njihovim larvama koje pronalazi uglavnom u kori drveća, rado uzima i plodove (uključujući lešnike i orahe). Evropska populacija je stabilna. U Srbiji je srazmerno brojna gnezdarica, sa stabilnom populacijom procenjenom na 300.000–400.000 parova (Puzović et al 2003).
Autor: Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: Non SPEC;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad


Smrtovnice Osmrtnice